ادکلن پول
ادکلن پول يکي از مديران بخش فروش مايکروسافت عطري را توليد کرده است که بوي اسکناس نو مي دهد. ، اگر شما به عنوان يک مدير مايکروسافت کار کنيد احتمالا بوي پول رايحه اي است که بيش از هر چيز به آن علاقه داريد! در اين راستا، “پاتريک مک کارتي” معاون رئيس بخش فروش مايکروسافت به اين فکر افتاد که...