گفت‌وگوی ذهنی
۴ روش کنترل نگرانی و اضطراب3 ۳. ساختار فکری خود را تغییر دهیدالگوهای فکری مخرب خود را بشناسید: تحریف‌های شناختی عبارتند از افکار غیرسالم یا بی‌معنی و غیرعقلانی که موجب تشدید احساس اضطراب یا افسردگی می‌شوند. رایج‌ترین تحریف‌های ذهنی که در ادامه آمده است را در نظر بگیرید و بینید که آیا این الگوها را در گفت‌وگوهای ذهنی خودتان پیدا...