صبور باشید
۴ روش کنترل نگرانی و اضطراب4 ۴.پیگیری درمان حرفه‌ای و تخصصی خود را حتما شروع کنیدبه پزشکتان مراجعه کنید. اگر نگرانی تا جایی در امور زندگی شما تداخل می‌کند که نمی‌توانید در مدرسه، محل کار، ارتباطات یا دیگر فعالیت هایتان عملکرد خوبی از خود نشان دهید بهتر است که به پزشک مراجعه کنید. پزشک شما با انجام آزمایش‌های گوناگون و...
نفس عمیق
۴روش کنترل نگرانی و اضطراب2 2. تمرین‌های مربوط به نفس عمیق را انجام دهید مکانی آرام انتخاب کنید که بتوانید در آن جا بدون مزاحم تنها باشید. درصورت امکان در را ببندید. در اثر تمرین بیشتر و کسب مهارت در این تمرین می‌توانید آن را در حضور دیگران و چیزهایی که ممکن است مزاحمت ایجاد کند نیز انجام دهید. در...
ورزش روزانه
۴ روش کنترل نگرانی و اضطراب1 اگر نگرانی همراه همیشگی زندگی شماست و مدام عصبی و ناراحت هستید یا فکر می‌کنید که رویدادهایی منفی یا فاجعه هایی را پیش رو خواهید داشت پس احتمالا شما هم مثل خیلی افراد دیگر بااین مشکل وحشتناک اضطراب و نگرانی دست و پنجه نرم می‌کنید. اگرچه عوامل دقیق و اصلی به‌وجودآورنده اضطراب و نگرانی...