باارزش ترین رکن تبلیغات
باارزش ترین رکن تبلیغات تبليغ يعني ” ايجاد نياز در مردم براي خريداري کالاها و خدمات توليدي . ” اما ما آنقدر شيفته خودمان هستيم آنقدر در خود غرق شده ايم که به مشتريان فکر نمي کنيم چرا ؟ چون فکر مي کنيم که همه چيز را مي دانيم … در نتيجه وقتي تبليغ مي کنيم فقط کارکنان قديمي بانک...