چگونه بروشور یا برچسب تهیه کنیم
چگونه بروشور یا برچسب تهیه کنیم
چگونه بروشور یا برچسب تهیه کنیم شکي نيست براي معرفي اوليه کالا به گروه خريداران بايد از ابزارهايي مانند بروشور يا کاتالوگ استفاده کنيم. اغلب ديده شده است که در برخي سازمان‌ها و واحد‌هاي بازرگاني و توليدي به اين امر مهم توجه کافي نمي‌شود و با صرف هزينه‌هاي گزاف نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود . براي بهره‌برداري هرچه بهتر و بيشتر...