چک های برگشتی
کم کردن چک های برگشتی يکي از مسائل اصلي در حوزه فروش و بازاريابي مويرگي بحث وصول مطالبات در زمان فروش اعتباري مي باشد.فروشندگان و ويزيتور ها و بازارياب ها و واحد مالي شرکت با همکاري يکديگر براي کاهش سوخت پول و کاهش چک برگشتي و مطالبات معوقه بايد اعتبار سنجي مشتري داشته باشند.در اين مطلب به راهکار هاي کاهش...