چانه زدن وتخفیف گرفتن

چانه زدن وتخفیف گرفتن از قديم گفته اند سود در خريد است و نه در فروش! در اين مطلب به نکته ای در رابطه با چانه زدن و گرفتن تخفيف مي پردازم. 1) همواره چانه بزنيد. يکي از اساتيد تعريف مي کردند: براي ماه عسل به همراه نامزدم به جزاير هاوايي رفته بوديم.لب ساحل قدم […]

آموزش چانه زدن و تخفیف گرفتن

آموزش چانه زدن و تخفیف گرفتن از قديم گفته اند سود در خريد است و نه در فروش!در اين مطلب به هفت نکته در رابطه با چانه زدن و گرفتن تخفيف مي پردازم. 1)همواره چانه بزنيد. يکي از دوستان تعريف مي کردند: براي ماه عسل به همراه نامزدم به شهری رفته بوديم.لب ساحل قدم مي […]