12 روش خلاقیت در ذهن
12 روش خلاقیت در ذهن خلاقيت باعث بروز افکار بزرگ در انسان ميشود. اما معمولاسـخت ترين مرحله نــقطه شروع است. افکار بزرگ ما را به سمت پيشرفت راهنمايي کرده و فردايي روشن را برايمــان به ارمغان مي آورند. با به کارگيري اصولي که دراين قسمت براي شما شرح مي دهيم مي تـوانـيـد يـک تـجارت بزرگ و بي نقص راه اندازيد....