ویژگی های اوتیسم
ویژگی های اوتیسم در مورد ویژگی های اوتیسم باید گفت یک ناتوانی خفته است که همواره ،افراد مبتلا ظاهرا شبیه افراد معمولی به نظر میرسند. ولی ممکن است به رفتارهای عجیب و غریب متفاوتی دست بزنند و مشکلات ارتباطی و اجتماعی ویژه‌ای را تجربه کنند.از نظر عامه مردم افراد دارای علایم و ویژگی های اوتیسم و یا مبتلایان به این...