چگونه ویترین گردهارابه خریدار تبدیل کنیم؟
چگونه ویترین گردهارابه خریدار تبدیل کنیم؟ قرن‌هاست که فروشندگان تلاش دارند تا به هر طريق که شده پاي گوشه‌اي از جمعيت عظيم رهگذران عبوري و ويترين‌گردها را به داخل فروشگاه خود باز کنند. ويترين‌گردها به صورت بالقوه خريدار هستند و مي‌توان با تکنيک‌هايي آنها را در چرخه خريد وارد کرد . پديده‌ي ويترين‌گردي هم‌چنين در فضاي مجازي نيز وجود دارد....