به گلها نگاه کنید تا روحیه بهتری داشته باشید
به گلها نگاه کنید تا روحیه بهتری داشته باشید پیشرفت روزانه و سریع تکنولوژی و تغییرات سریع شیوه زندگی، در کنار همه خوبی‌هایش،‌ صدماتی هم به زندگی ما زده است. محققان توصیه می‌کنند برای رفع تنش‌های ناشی از این تغییرات، به تمرینات ورزشی و روش‌های خاص تنش‌زدایی‌ رو بیاوریم. آنها می‌گویند طبیعت راهی آسان برای حفظ و ارتقای سلامت روان،...