اشتباهات متداول در تبلیغات
اشتباهات متداول در تبلیغات بارها مشاهده شده مديران شرکت‌ها و کارگزاران تبليغات با وجود صرف هزينه‌هاي گزاف در بخش معرفي و تبليغات، از عدم بازدهي مناسب و نتايج غيرسودمند حرکت‌هاي تبليغاتي خود ناراضي هستند. در اين‌جا سعي داريم با هدف افزايش بازده سياست‌هاي تبليغاتي به اختصار فهرست ?? اشتباه اصلي را که بايد از ارتکاب آن‌ها خودداري کرد مورد بررسي...