۱۰ راز خلاقیت
۱۰ راز خلاقیت ۱-خلاقیت زمان میبرد : برای پرورش هر استعداد خلاقانه ای باید مرتبا زمان بگذارید. میتوانید یک برنامه روزانه یا دو روز هفته برای اینکار تنظیم کنید. اجرای این برنامه باید یک جور تعهد به خودتان باشد. ۲-دوره هایی برای خلاقیت وجود دارد: درست مثل فصلهای سال و دوره های کاشت و داشت و برداشت , برای خلاقیت...