تشخیص نشانه‌های هشدارآمیز خشونت خانگی
تشخیص نشانه‌های هشدارآمیز خشونت خانگی تشخیص دقیق اینکه پشت درهای بسته چه اتفاقی می‌افتد، غیرممکن است، اما نشانه‌هایی از خشونت خانگی و سوءاستفادهٔ عاطفی وجود دارند که از این طرف و آن طرف شنیده می‌شود. اگر شاهد این نشانه‌ها در دوست‌تان، یکی از اعضای خانواده یا همکارتان هستید، قضیه را کاملا جدی بگیرید. کسانی که مورد آزار قرار می‌گیرند، معمولا:...