میزان رشد استارتاپ
میزان رشد استارتاپ بسیاری از کسب‌و‌کارها در مراحل اولیۀ استارتاپ خود نرخ حفظ و نگهداری از مشتری پایینی دارند. آن‌ها فکر می‌کنند که بازار محصول‌شان مناسب نیست، در‌حالی‌که واقعاً این‌طور نیست. برای مثال، شما استراتژی‌های مختلفی را برای به‌دست‌آوردن مشتریان جدید به کار می‌گیرید، اما میزان رشد شما، به دلیل این‌که نرخ حفظ و نگهداری مشتری‌تان پایین است، هم‌چنان درصد...