منطقه امن ذهنی و رسیدن به موفقیت
منطقه امن ذهنی و رسیدن به موفقیت ۱۰ راه خروج از منطقه امن ذهنی و رسیدن به موفقیت ترس یکی از عوامل طبیعی و ضروری برای رسیدن به رشد و پیشرفت است. با وجود این، هر زمان که به طور ارادی تصمیم می‌گیریم پای‌مان را از منطقه امن ذهنی مان بیرون بگذاریم، مقابله با اتفاقات ناراحت‌کننده‌ی بعدی به تدریج اندکی...