مصاحبه استخدامی
10 نکته امنیتی برای مصاحبه استخدامی این روزها بخش عظیمی از شرکت های متوسط و کوچک که البته اغلب کارهای بزرگی هم انجام می دهند در مناطق نیمه اداری و در ساختمان هایی قرار گرفته اند که اصلا فکرش را هم نمی کنید شرکتی در آن مشغول کار باشد.با تصورات منفی نمی توان یک موقعیت کاری را از دست داد...