چگونه پیام بازاریابی بسازیم که فروش را افزایش دهد؟
چگونه پیام بازاریابی بسازیم که فروش را افزایش دهد؟ در اين‌ مقاله به نکات لازم براي نوشتن پيامي اشاره مي‌کنيم که موجب برانگيختن عکس‌العمل مطلوب از سوي مشتري و افزايش فروش مي‌شود. 1. از آزمايش «خوب که چي؟» استفاده کنيد وقتي متن تبليغ خود را نوشتيد، آن‌را بخوانيد و ببينيد آيا از آزمايش «خوب که چي» سربلند بيرون مي‌آيد؟ اگر...