تفاوت روانشناس و مشاور
تفاوت روانشناس و مشاور چیست اکثر افراد در زبان عامیانه واژه های روانشناس و مشاور را به جای هم به کار می برند. در صورتی که این دو، رشته های تحصیلی مجزایی هستند و با هم تفاوت دارند. در این مطلب سعی دارم به طور مختصر و مفید به این سؤال پاسخ دهم که «تفاوت روانشناس و مشاور چیست؟». مشاور...
افراد موفق چه چیزی نمی گویند
افراد موفق چه چیزی نمی گویند چرا بعضي افراد از بقيه موفق تر هستند؟ چرا بعضي افراد احساس موفق بودن مي کنند و بعضي ديگر حس مي کنند غرق در روزمرگي کاري شده اند؟ جواب در واژگان آنها نهفته است. درست است که واژگاني که شما بکار مي بريد به شدت به حالت روحي شما و ديد شما به زندگي...
وظایف مدیر فروش ومدیر بازرگانی
وظایف مدیر فروش ومدیر بازرگانی 1) شناسايي مشتريان فعلي و طبقه بندي آنها برحسب سن، جنس، درآمد،موقعيت جغرافيايي، حساسيت ها نسبت به رنگ، قيمت، خدمات و پيش بيني نوع و مقدار تقاضاي سالانه هر گروه و توان تامين بنگاه خودي. 2) رجوع و فراخواني مشتريان گذشته و كشف علت عدم خريد و قطع ارتباط آنها و حل مشكلات في ما...