اولین شغل ۱۸ نفر از افرادموفق دنیا
اولین شغل ۱۸ نفر از افرادموفق دنیا
اولین شغل ۱۸ نفر از افرادموفق دنیا شکی نیست که شرایط مالی مناسب و حمایت والدین می‌توانند نقش به‌سزایی در پیشرفت و موفقیت افراد داشته باشند. نمونه‌ی افراد موفقی که از همان کودکی هم از وضع مالی مناسب و حمایت والدین برخوردار بوده‌اند (مانند بیل گیتس) زیاد است؛ اما در ادامه با ۱۸ نفری آشنا خواهیم شد که ثابت کرده‌اند مسیر...