آموزش چانه زدن و تخفیف گرفتن
آموزش چانه زدن و تخفیف گرفتن از قديم گفته اند سود در خريد است و نه در فروش!در اين مطلب به هفت نکته در رابطه با چانه زدن و گرفتن تخفيف مي پردازم. 1)همواره چانه بزنيد. يکي از دوستان تعريف مي کردند: براي ماه عسل به همراه نامزدم به شهری رفته بوديم.لب ساحل قدم مي زديم ،که يک آقايي در...