وظایف مدیر فروش ومدیر بازرگانی
وظایف مدیر فروش ومدیر بازرگانی 1) شناسايي مشتريان فعلي و طبقه بندي آنها برحسب سن، جنس، درآمد،موقعيت جغرافيايي، حساسيت ها نسبت به رنگ، قيمت، خدمات و پيش بيني نوع و مقدار تقاضاي سالانه هر گروه و توان تامين بنگاه خودي. 2) رجوع و فراخواني مشتريان گذشته و كشف علت عدم خريد و قطع ارتباط آنها و حل مشكلات في ما...