لبخند و تشدید احساسات خوب
لبخند و تشدید احساسات خوب بنابراین چه اتفاقی می افتد اگر شما نمی توانید از نظر جسمی لبخند بزنید؟ آیا اثرات مثبت این رفتارها کاهش می یابد؟در سال ۲۰۱۰، دیویس و همکاران اثر تزریق بوتاکس و کنترل تزریق استریلین (که یک پرکننده لوازم آرایشی است که عضلات صورت را تحت تاثیر قرار نمی دهد) را در تجربه های عاطفی با...
مزایای لبخند و خنده
مزایای لبخند و خنده لبخند و خنده به نظر می رسد پدیده ای است که بر اساس تکاملی توسعه یافته است. انسان، شادی را یک فرهنگ جهانی و عمومی قلمداد می کند. یکی از اساسی ترین رفتارهای انسان است که شش هفته پس از تولد آغاز می شود وقتی که نوزادان در حال تقلید کردن لبخند و شادی بزرگسالانی هستند...