چگونگی قیمت گذاری
چگونگی قیمت گذاری از سود خود مراقبت کنيد و با اين روش عمل کنيد. همه فروشندگان به تجربه مي دانند که فروش کالا به قيمت مناسب و در زمان مناسب همان چيزي است که باعث مي شود يک کسب و کار پر منفعت باشد. هر چند استراتژي قيمت گذاري ممکن است از يک مدل کسب و کار به مدل ديگر...