قانون ۱-۹-۹۰
قانون ۱-۹-۹۰
  قانون ۱-۹-۹۰ مبحثی را داریم تحت عنوان قانون ۱-۹-۹۰  (یک،نه،نود)  که بسیار کارآمد و پر کاربرد می باشد و برای همه لازمه است. آلوین تافلر یکی از بزرگترین اقتصاددان های قرن اخیر در کتاب موج سوم میگويد وقتی یک موجی وارد یك کشوري میشود مردم به سه دسته تبدیل میشوند: ۱. دسته اول که همون یک درصد هستند با...