فنون مغازه داری
فنون مغازه داری اشاره : براساس آمارهاي منتشره در سال 1384 به ازاي هر 41 نفر ايراني يک واحد صنفي داراي پروانه کسب در کشور وجود دارد که استان گيلان با 1/64 نفر بعد از سيستان و بلوچستان رتبه دوم را بخود اختصاص داده است. براساس همين آمار 37 هزار و ششصد و دو واحد صنفي داراي پروانه کسب در...