الکترونیک لازمه تجارت حقیقی است
الکترونیک لازمه تجارت حقیقی است کسب و کار الکترونيک به عنوان يکي از  زيرمجموعه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالايي را تجربه کرده است. به طوري که رويکرد سياست اکثر موسسات تجاري در پذيرش و به کارگيري کسب و کار الکترونيک در جهت ورود به بازارهاي جهاني و جذب مشتريان جديد و موثر و کارا در...