نحوه برخورد با فرزندان در سن بلوغ
نحوه برخورد با فرزندان در سن بلوغ خودتان را جای فرزندتان بزارید: همدرددی کنید با کودکتون با بتونید بهش کمک کنید البته طبیعی که نگران باشید و خودتون را بجاب اونا بزارید. برخوردایی که میخواین بکنید را انتخاب کنید: از نوجوان میخواد موهاشو رنگ کنه یا ناخناشو لاک سیاه بزنه یا لباساس عجیب و غریب بپوشه دو مرتبه فکر کنید...
مناسب ترین رفتار با فرزندان در سن بلوغ
مناسب ترین رفتار با فرزندان در سن بلوغ دوران بلوغ حساس ترین دوره زندگی همه است و وقتی فرزند شما از نظر فیزیکی و روحی و اخلاقی دچار تغییرات زیادی میشه. این مرحله برای اکثر خانواده ها قدری گیج کننده و مشکل آفرین. چرا کلمه نوجوانی و بلوغ باعث نگرانی شما شده است؟ وقتی فکر کنید که دوران نوجوانی, دوره...