فایده مشاوره قبل از ازدواج
فایده مشاوره قبل از ازدواج درصد کمی از زوج ها به مشاوره قبل از ازدواج باور دارند و برای آن اقدام می کنند. از طرفی آمارها نشان می دهد میزان طلاق در کشور ما در سال های اخیر نگران کننده شده است به حدی که برخی از کارشناسان از آن به عنوان سونامی طلاق یاد می کنند (در بسیاری از...