کتاب علم ثروتمند شدن
معرفی کتاب علم ثروتمند شدن تفاوت کتاب علم ثروتمند شدن در مقایسه با سایر کتاب‌های که در این زمینه نوشته‌شده است در این است که این کتاب علاوه بر تأکید زیاد که روی فکر کردن در مورد اهداف دارد، براین نکته نیز تأکید می‌کند که تنها با تمرکز فکری روی اهداف نمی‌توان به آن‌ها تحقق بخشید تفکر در مورد تصویر...
کارآمد نبودن برخی تبلیغات
کارآمد نبودن برخی تبلیغات در دفتر يا مغازه خود نشسته ايد، به صورتحساب هزينه ها نگاه ميکنيد. سکوت، تمام فضا را فراگرفته. منتظر زنگ تلفن يا ورود مشتري جهت فروش کالا يا ارائه خدمت به وي هستيد. ولي خبري نميشود. سختي اين لحظات زماني شدت ميگيرد که به ياد کرايه مکان، بدهکاريها و سرمايهاي که براي خريد کالا يا توليد...