۵ قدم برای عشق ورزی به خود
۵ قدم برای عشق ورزی به خود هیچوقت از مردم نمیشنوید که بگویند “بله من فکر میکنم عالی هستم!” یا “من همه چیزهای خودم را دوست دارم همه چیزم واقعا عالیست”. مشکل اینجاست که به جای اینکه چیزی را که هستیم بپذیریم , مجبوریم انطور باشیم که دیگران دوست دارند. ما اجازه میدهیم صداهای منفی دور برمان باعث بدبختی ما...