بهترین رفتار با شوهر کم حرف
بهترین رفتار با شوهر کم حرف برای با هم بودن وقت بگذارید زوج هایی با یکدیگر کمتر صحبت می کنند که دائما به فکر کار و یا بچه های خود هستند . این زوج ها باید برای با هم بودن وقت بگذارند و زمانی را برای کارهایی مانند تفریحات، پیاده روی ومسافرت اختصاص دهند تا از این مشغولیت ها دور...