شوخ طبعی
شوخ طبعی یعنی چی واژه انگلیسی: sense of humor، humor معنای لغوی واژه نامه آکسفورد واژه humor را به این صورت تعریف کرده است: ” کیفیت عمل، صحبت، یا نوشته ای که موجب سرگرمی می شود” واژه نامه آکسفورد چند مترادف برای واژه humor بیان می کند: oddity, jocularity, facetiousness, comicality, fun در ادامه واژه نامه آکسفورد در تعریف humor...