راه های افزایش خرده فروشی
راه های افزایش خرده فروشی خلاقيت: هدف هر کسب و کاري جذب مشتري است و اين امر هم صورت نمي پذيرد به جز از طريق بازاريابي. خرده فروشان موفق انسان هاي چندان متفاوتي نيستند بلکه آنها تنها نکاتي را آموخته اند که به پول در آوردن ياري مي رساند. 1- خود را بشناسيد داشتن کسب و کار بسيار فراتر از...