۱۳ سوالی که باید قبل از ازدواج به انها پاسخ دهد
سوالات قبل ازدواج 13سوالی که باید قبل از ازدواج به انها پاسخ دهد ۱-ایا از نظر عاطفی و فیزیکی جذب شریک زندگیتان شده اید؟ تصمیم گیری برای ازدواج با یک نفر فقط نباید بر اساس ظاهر فیزیکی او باشد. ولی چون هر هر روز با همدیگر ارتباط دارید و زیبایی همدیگر را میبینید باید از ظاهر هم راضی باشید وگرنه...