آنچه بایداز تبلیغات بدانید
آنچه بایداز تبلیغات بدانید در تعريف کلي، هرگونه ارائه غيرشخصي (عمومي)، و ترويج يک ايده، کالا يا خدمت را ميان متقاضيان شناخته شده را تبليغات مي گويند. در واقع تبليغات را يکي از عناصر Promotion يا ترفيع در آميخته بازاريابي بايد بدانيم. انجمن بازاريابي آمريکا (AMA) در مورد تبليغات چنين گفته است : براي اين که مشتري از شما خريد...