پنج زبان عشق
پنج زبان عشق یونانیان باستان تنها کسانی نبودند که به مطالعه انواع عشق علاقه داشتند. گری چاپمن (Gary Chapman)، درمانگر روابطی است که در خلال کار و کسب تجربه معاشرت با زوج‌های مختلف در بلندمدت، پنج زبان را برای عشق تعریف کرده است. چاپمن معتقد است که هر کس به شیوه‌ای متفاوت از دیگری، عشق می‌ورزد و عشق دریافت می‌کند....