زبان بدن پاها
زبان بدن پاها3 حمله کردن پاها می‌توانند سلاح شما نیز باشند، تمام رزمی‌کارها این را می‌دانند. پاها بلندتر از دست‌ها هستند و عضلات بزرگتری دارند. این حقیقت می‌تواند ضربه‌ای را که با پا زده می‌شود قدرتمندتر کند. پاها می‌توانند با ران یا زانو (مانند ضربه پا در دعوا)، ساق پا (یک استخوان سفت) یا کف پا، روی پا یا داخل...
زبان بدن پاها
زبان بدن پاها1 ۱۴ زبان بدن پا که بسیار جالب هستند در دنیای زبان غیرکلامی، زبان بدن پاها بسیار جذاب است چرا که بدون این‌که به این موضوع دقت کنیم پیام زیادی را به مخاطب منتقل می‌کنیم. به‌ویژه وقتی فرد تلاش دارد زبان بدنش را در کنترل بگیرد، عموما بر زبان بدن بخش فوقانی متمرکز می‌شود. و در این بین...