شما بسیار ارزشمند هستید...
شما بسیار ارزشمند هستید…
شما بسیار ارزشمند هستید… برايان تريسي سمینارش را با در دست گرفتن بیست دلار اسکناس شروع کرد. او پرسید: “چه کسی این بیست دلار را می‌خواهد؟” دست‌ها بالا رفت. او گفت: “من این بیست دلار را به یکی از شما می‌دهم. اما اول اجازه دهید کاری انجام دهم.” او اسکناس‌ها را مچاله کرد و پرسید: “چه کسی هنوز این‌ها را...