تاثیررنگ در تبلیغات وفروش بیشتر
تاثیررنگ در تبلیغات وفروش بیشتر رنگ در تبليغات – رنگ ها بر احساسات ما تاثير مي گذارند، چه متوجه باشيم، چه نباشيم. برخي بيشتر برخي کمتر، اما همگي داراي خصوصيات مخصوص به خويش هستند که بر شيوه احساس و در نتيجه رفتار خريدار اثر مي گذارند. اگر زبان رنگ ها را بدانيم مي توانيم با استفاده مناسب و بجا از...