انتخاب رنگ درتبلیغات و بازاریابی
انتخاب رنگ درتبلیغات و بازاریابی براي كالاهاي تجاري خود از چه رنگ هايي استفاده كرده ايد؟ دليل شما براي اين انتخاب چه بوده است؟ آيا تنها بر مبناي سليقه ي شخصي تان انتخابشان كرده ايد يا يك پيام خاص تجاري در ذهنتان داريد؟ در حالي كه براي جلب توجه مشتري پرداختن به شكل ظاهري كالا بسيار مهم است, انتخاب رنگ...