5 رفتار متفاوت افراد باهاش با دیگران
5 رفتار متفاوت افراد باهاش با دیگران افراد باهوش و ذکاوت در رفتارهای خود بیشتر دقت می کنند ، انها تمام سعی خود را برای ایجاد آرامش روانی و افزایش تمرکز در مسیر پیشرفت به کار می گیرند برای همین است که دید و نگاهشان به محیط اطراف و رفتارهای دیگران متفاوت است . اگر دوست دارید بدانید که یک...