رفتارخشونت آمیز در محیط کار
رفتارخشونت آمیز در محیط کار یک حقیقت جالب توجه : فرد معمولی یک سوم زندگی خود را در محل کار – و یا تقریبا 90،000 ساعت زمان در آنجا صرف خواهد کرد. با توجه به این مقدار از سرمایه زمانی، تعجبی ندارد که کار بر سلامت ما تاثیر گذار است.طبق گفته سازمان بهداشت جهانی WHO “کار میتواند تأثیر مثبت و...