مشاوره رایگان
مشاوره رایگان
مشاوره رايگان داستان وکیل و پزشک وکیل ملت: یک پزشک و یک وکیل در یک مهمانی شامی، با یک دیگر ملاقات کردند. گفت‌وگوی آنان مرتباً قطع می‌شد. و مهمانان ازجناب دکتر تقاضای توصیه ی پزشکی می‌کردند. دکتر که از این وضع کلافه شده بود، از وکیل پرسید: به من بگویید برای این که در این‌جور جاها، مردم تقاضای مشاوره حقوقی...