اداره کمپین تبلیغاتی
اداره کمپین تبلیغاتی ايده هاي متنوعي در نشريات چاپ و منتشر مي شود که گاه در انبوه مطالب به خوبي آشکار نيست.از آنجا که خواننده علاقه مند به دانستن است، گزينش اين مطالب نيز در خور توجه است چون مي تواند دانش و تجربه ارزشمندي تقديم خواننده کند. «?? راه براي اداره کمپين تبليغاتي» از آن دست مطالبي است که...