هوش تجاری
هوش تجاری چیست هوش تجاری یا business intelligence با سرواژه BI ابزارها و سیستم‌هایی را ارائه می‌دهد که نقشی کلیدی در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در یک شرکت سهامی ایفا می‌کند. این سیستم‌های BI به یک شرکت اجازه می‌دهد تا داده‌های شرکت‌ها را گردآوری، ذخیره، دسترسی و تحلیل کند تا به تصمیم گیری کمک کند.عموما این سیستم‌ها هوش تجاری را، به...