زندگي همه چيش همين‌جوره
زندگي همه چيش همين‌جوره
  زندگي همه چيش همين‌جوره راننده تاكسي گفت: «مي‌دوني بهترين شغل دنيا چيه؟» گفتم: «چيه؟» گفت: «راننده تاكسي.» خنديدم. راننده گفت: «جون تو… هر وقت بخواي مياي سركار، هر وقت نخواي نمياي، هر مسيري خودت بخواي ميري، هر وقت دلت خواست يه گوشه مي‌زني بغل استراحت مي‌كني، هي آدم جديد مي‌بيني، آدم‌هاي مختلف، حرف‌هاي مختلف، داستان‌هاي مختلف… موقع كار مي‌توني...

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...