انواع خدمات
انواع خدمات خدمات را می‌توان به 4 دسته مختلف تقسیم کرد: خدمات و شرکت هاي خدماتی شامل آن دسته از صنایع و شرکت هایی می‌شود که در بخش خدماتی دسته بندي می‌شوند و محصول اصلی آن‌ها یک خدمت است. به عنوان مثال می‌توان به شرکت هایپر مدیا اشاره کنیم که به عنوان اولین مرکز خدمات تخصصی رسانه ها شناخته می‌شود...