تکنیک های فروش در بازاریابی
انواع تکنیکهای فروش در بازاریابی اصول بازاریابی در سازمان شبکه ای در این شرایط همپای تجارت عرصه ی فروشندگی نیزبه عنوان زیر مجموعه ی تجارت  – چه به صورت کلی در نظر گرفته شود یا جزئی – دستخوش تغییر است . از گذشته تا حال فروشندگان قلابی در کمین هستند تا با فریب و کلاهبرداری مشتریان را وادار به خرید...