مدیریت احساسات در مقابل تنفر دیگران
مدیریت احساسات در مقابل تنفر دیگران فرد در ذهن خود با این باور و اندیشه دست‌وپنجه نرم می‌کند: دیگران از من متنفرند. مدیریت این احساس ناخوشایند برای او به کاری سخت و طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود. به این‌ترتیب پیدا کردن دوستان جدید و برقراری روابط جدید برای او سخت‌تر می‌شود و حتی ممکن است زندگی حرفه‌ای او تحت‌تاثیر قرار بگیرد.بااین‌وجود، او...